Er bevinden zich geen producten in de winkelwagen.

Zoek voor uw motor

Zoek op trefwoord

Ultimate Racing Brake Fluid Putoline 500ml

Ultimate Racing Brake Fluid is een zeer exclusieve remvloeistof. Het extreem hoge droge- en natte kookpunt voorkomt gasbelvorming en daarmee brake fading. Ook bij extreem hoge remkrachten. Het product elimineert een sponzig gevoel in de remhandel en verbetert de reactietijd. Ultimate Racing Brake Fluid is speciaal voor competitiedoeleinden ontwikkeld en is ook geschikt voor ABS-systemen. Door de hoogwaardige samenstelling wordt de DOT 5.1 specificatie ver overtroffen.

 

Productspecificaties

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703/J1704

 

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l                1,081

Dichtheid bij 20 °C , kg/l               1,078

Viscositeit -40 °C, mm²/s              1495

Viscositeit 100 °C, mm²/s              2,59

Kookpunt (reflux), °C                     328

Nat kookpunt, °C                           204

pH - waarde                                   7,1

 

KUNNEN VERSCHILLENDE REMVLOEISTOFFEN GEMENGD WORDEN?

Silicone Based Brake Fluid- SBBF (DOT 5)

Non Silicone Based Brake Fluid- NSBBF (DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1)

• DOT 5 SBBF is niet compatibel met DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1 NSBBF en moet derhalve niet worden gemengd met andere soorten.

• FMVSS 116 vereist dan ook, dat DOT 5 SBBF purper gekleurd is, terwijl DOT 3, 4 en 5.1 NSBBF ongekleurd moeten zijn. Het natuurlijke kleurgamma van deze producten is kleurloos tot amber.

• DOT 3, 4 en 5.1 NSBBF moeten onderling compatibel zijn indien zij correct zijn geformuleerd.

 

Effecten op elastomeren

Als een onderdeel van de SAE J 1703, ISO 4925 en FMVSS 116 standaards moeten alle remvloeistoffen getest en volledig beoordeeld worden op hun compatibiliteit met de verschillende elastomeren, die aanwezig zijn in de remsystemen: SBR, EPDM en natuurlijk rubber.

DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1 remvloeistoffen zijn zo geformuleerd om compatibel te zijn met deze elastomeren. Dit heeft tot gevolg dat het mengen van verschillende soorten remvloeistof geen schade aan rubber afdichtingen, cups of slangen van het remsysteem zal veroorzaken.

Op peil brengen (topping-up)

Aangezien DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1 NSBBF onderling compatibel zijn, kunnen zij zonder onderscheid samen gemengd en gebruikt worden in het remsysteem. Het op peil brengen van de remvloeistof reservoir, tijdens bedrijf, met welk type remvloeistof dan ook, geselecteerd uit de DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1 NSBBF, die voldoen aan de internationale Standaards, is derhalve mogelijk en zal geen schade aan het remsysteem van de wagen veroorzaken. Het wordt aanbevolen, alvorens het reservoir op peil te brengen, om het instructieboek van de fabrikant te raadplegen en de aanbevelingen, die daarin zijn vermeld strikt op te volgen.

Kan een synthetische remvloeistof gemengd worden met een ander type remvloeistof?

Een remvloeistof welke voldoet aan de FMVSS 116 (DOT 3, DOT 4 of DOT 5.1), ISO 4925 en SAE J 1703 specificaties kan zeer goed gemengd worden met een andere remvloeistof (met uitzondering van de eerder gememoreerde DOT 5 op silicone basis), sinds er een mengbaarheid clausule in de Internationale standaard is opgenomen.

Zal het mengen van twee verschillende typen remvloeistoffen van invloed zijn op de prestaties van de eerste vloeistof?

Ja, indien een synthetische remvloeistof met een hoog kookpunt gemengd wordt met een andere remvloeistof met een laag kookpunt, zullen de prestaties en eigenschappen van de eerste vloeistof ongunstig beïnvloed worden. Desondanks is het mogelijk remvloeistoffen van verschillende specificaties te mengen, hetgeen niet zal leiden tot enige aantasting van de componenten van het remsysteem. Het is echter aan te bevelen voor bijvulling van het remsysteem een remvloeistof te gebruiken, welke aan dezelfde specificaties voldoet als de originele vloeistof.

 

CONCLUSIE

• Elke goede kwaliteit DOT 3, DOT 4 en DOT 5.1 niet op silicone basis remvloeistoffen kunnen ten alle tijden met elkaar gemengd worden, zonder enige nadelige invloeden op de componenten van het remsysteem.

• DOT 5 silicone basis remvloeistoffen (purperrood gekleurd) zijn niet mengbaar met andere types en zullen onder geen enkele omstandigheid met elkaar gemengd kunnen worden.